• List Minister Edukacji Narodowej

   

   

  List Minister Edukacji Narodowej - Obrazek 1

   

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  ANNA ZALEWSKA

   

  Warszawa, 18 maja 2018 r.

   

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej
  oraz klas II gimnazjum,

   

  wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

   

  Pragnę przypomnieć, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Jednocześnie podkreślam, że absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

   

  Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub
  3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum mogą ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Pragnę podkreślić, że obie te grupy będą realizowały odrębne programy nauczania.

   

  Szkoły i samorządy przygotowują się do przyjęcia od 1 września 2019 r. większej liczby kandydatów. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby
  sal lekcyjnych.

  Przypomnę również, że postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum
   z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

   

  W przypadku dodatkowych wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół i kuratorzy oświaty. Od 1 września br. we wszystkich kuratoriach zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne, w których rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum uzyskają informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020. Ponadto od początku września 2018 r. pytania związane z naborem będzie można kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl.

   

  Ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje po stronie samorządów. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie i gotowość współpracy z samorządami.

   

  Zapewniam, że szkoły będą przygotowane na przyjęcie uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Mam nadzieję, że ich oferta edukacyjna spełni oczekiwania zarówno absolwentów szkół podstawowych, jak i gimnazjów.

   

  Z wyrazami szacunku

   

  Anna Zalewska

  Minister Edukacji Narodowej

 • Czworbój lekkoatletyczny

  Dnia 24 maja reprezentacja uczniów ZSP Niechorze, brała udział w powiatowym  czwórboju lekkoatletycznym, który odbywa się co roku w Płotach.
  Czwórbój zawiera cztery konkurencje lekkoatletyczne: Bieg na 60 m. ze startu niskiego, skok w dal techniką naturalną, rzut piłeczką palantową na odległość oraz bieg na 600 m. dla dziewcząt i 1000 m. chłopców.
  Naszą szkołę reprezentowali: 
  chłopcy: Szymon Kaczyński, Daniel Berestecki, Wiktor Chojaczyk, Igor Wiśniewski, Dominik Wąsikowski i Filip Zieneterski.
  dziewczęta: Marta Oświęcimska, Kaja Murek, Emilia Chojaczyk, Klaudia Majkut i Dominka Dziuba, 
  Udział w tych zawodach okazał się doskonałym sprawdzianem dla naszych reprezentantów. Wyniki z poszczególnych konkurencji pokazały poziom umiejętności motorycznych naszych uczniów. Zarówno dziewczęta  jak i chłopcy dobrze wypadli w biegu na 60 m. oraz w skoku w dal. W  biegu wytrzymałościowym oraz w rzucie piłeczką palantową, chłopcy zaprezentowali się lepiej od dziewcząt, jednak są to konkurencje, nad którymi w przyszłym roku trzeba zdecydowanie poświęcić więcej uwagi.
                                          
                                        

   Piotr Kinka

  GALERIA

 • Szkoła młodych patriotów

  Szkoła młodych patriotów - Obrazek 1

  20 kwietnia 2018r. w ramach projektu SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW odbyło się konwersatorium  pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnieoznacza bycie patriotą“ . W zadaniu tym uczestniczyli uczniowie klas IV-VII. Podczas spotkania nauczyciel historii p. Marek Sobkowiak przypomniał definicję patriotyzmu oraz scharakteryzował postawy, które można realizować wobec państwa i narodu. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela zastanawiali się czy łatwiej być patriotą dzisiaj, czy w przeszłości. Zwrócono uwagę, że patriotyzm może przybierać różne formy w zależności od czasów i zewnętrzych okoliczności. Uczniowie dyskutowalio tym, jak rozumieć „patriotyzm dnia dzisiejszego“. Starali się znaleźć zachowania w codziennym życiu, które świadczą o postawach patriotycznych. W trakcie rozmowy poruszono też problem zagrożeń dla  współczesnego patriotyzmu.  Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, uczniowie wykazali się aktywnością i dużą wiedzą na poruszany temat. 
      Na zakończenie uczniowie w grupach wykonali plakaty, których hasłem przewodnim był PATRIOTYZM DAWNIEJ I DZIŚ. Prace ozdobiły szkolny korytarz. 

  GALERIA
   

 • Pomoc dla dzieci z Syrii

   

   

   

   

   

   

  W naszej szkole 17 maja wspieraliśmy szkolną akcję wolontariatu. "Akcja - Edukacja" to pomoc dla dzieci z Syrii, których marzeniem jest nauka i bezpieczna droga do szkoły. Dziękujemy za zaangażowanie wolontariuszy, którzy tego dnia przygotowali smaczne wypieki, które mogliśmy skosztować podczas przerw. Tego dnia, w szczególny sposób przyczyniliśmy się aby syryjskie dzieci spełniły swoje marzenia.

   

  Damian Zieliński

  GALERIA

   

 • Nasiona do Afryki zostały wysłane!!!

  Szanowni Państwo,
  Drodzy Uczniowie!

   

  Serdecznie dziękuję za wszystkim, którzy dołożyli choćby jedno nasionko do naszej akcji!

  Znane przysłowie „ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka” nabrało dla nas dosłownego znaczenia. NASIONA DO AFRYKI ZOSTAŁY WYSŁANE!

  Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej oraz pozostałych mieszkańców Niechorza i okolic (dziękuję Księdzu Proboszczowi za umożliwienie zbiórki w kościołach niechorskiej parafii) wspólnymi siłami uzbieraliśmy ponad 13,5 kg nasion. Jeśli komuś trudno sobie wyobrazić tę ilość, proszę pomyśleć o ponad  1000 opakowań! Najwięcej było nasion marchwi – 140 opakowań.

  Klasie I nasiona posłużyły do nauki matematyki. Pod kierunkiem wychowawczyni, p. Agnieszki pierwszaki liczyły, dodawały i wykonywały operacje na zbiorach.

  Wreszcie w miniony piątek ku zaskoczeniu przypadkowych obserwatorów na poczcie w Niechorzu, paczka do Zambii została wysłana. Przez najbliższe tygodnie przebędzie drogę około 12 000 km,
  by na wiosnę (czyli wtedy kiedy u nas będzie jesień) trafić  do przedszkolnego ogródka w Misji prowadzonej przez Siostry Boromeuszki).

  Zachęcam do pomagania, bo móc pomagać  to wyjątkowe szczęście i dar, a często niewiele kosztuje.

  Jacek Kabala

  GALERIA

 • Wspieramy "Akcję - Edukację"

  UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

  Szanowni Państwo,Drodzy Uczniowie nasza szkoła przystąpiła w ramach szkolnego wolontariatu do akcji Akcja - Edukacja, podczas której zbieramy pieniądze na dostęp do edukacji dla dzieci z Syrii. W najbliższy czwartek 17 maja w naszej szkole każdy z nas będzie mógł weprzeć akcję poprzez zakup ciasta podczas przerw międzylekcyjnych,które będą przygotowane i sprzedawane przez wolontariuszy naszej szkoły. Liczymy na wsparcie Państwa i Uczniów, wspólnie spróbujmy podarować dzieciom jeszcze więcej, a szczególnie bezpieczny dojazd do szkoły. 


   

  Damian Zieliński

 • Święta majowe

  Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niechorzu, święta majowe obchodzili już w piątek 27 kwietnia 2018 roku. Odświętnie ubrani w biało – czerwonych kotylionach uczestniczyli w apelu, dotyczącym Konstytucji 3 maja. Obejrzeli prezentację pana Damiana Zielińskiego i śpiewali pieśni pod kierunkiem pana Jacka Kabali. Po zakończonej uroczystości uczniowie z klasy V, VI i VII wzięli udział w szkolnym konkursie historycznym dotyczącym okoliczności uchwalenia i znaczenia w dziejach państwa i narodu polskiego konstytucji 3 maja.

  Damian Zieliński

  GALERIA

 • AKCJA - EDUKACJA szkolnego klubu wolontariatu

   

  Zapraszamy do udziału w AKCJI - EDUKACJI.

  Nie jest Ci obojętny los innych ludzi? Chcesz pomóc ale nie wiesz jak włączyć się w pomoc? Chcesz być pewnym, że Twoja pomoc (np. materialna) trafia w dobre ręce? 
  Jeżeli stawiasz sobie podobne pytania to Szkolne Koło Wolontariatu przy szkole w Niechorzu uczestniczy w działaniach w które Ty też możesz się włączyć. Tym razem jest to AKCJA - EDUKACJA podczas której to akcji zbieramy pieniądze na darmowy transport dzieci do szkół syryjskich. 
  Włącz się do naszej akcji, swój wkład możesz zostawić w puszce wystawionej w szkole obok plakatu informującego o akcji na głównym korytarzu. Szczegółowe informacje znajdziecie na 
  https://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/akcja-edukacja/
  Dlaczego nasze działania są ważne? Wiedza i zdobywanie nowych umiejętności to ogromna szansa na rozwój i poprawienie warunków życia. Szacuje się, że 57 milionów dzieci na całym świecie nie ma dostępu do edukacji nawet na poziomie podstawowym. Jedną z przyczyn jest niebezpieczna lub zbyt długa droga do szkoły. Wspólnie możemy temu zaradzić! Brak możliwości chodzenia do szkoły negatywnie wpływa na szanse życiowe dzieci i zwiększa zjawisko pracy nieletnich. W szczególnie trudnej sytuacji są dzieci, które musiały opuścić swoje domy w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Matki młodszych dzieci wymagających stałej opieki nie mogą podjąć pracy lub rozpocząć kursu zawodowego.

 • Wyniki ogólnopolskiego konkursu "Stypendiada wczesnoszkolna"

  W dniach: 27 listopada - 7 grudnia 2017r., w Szkole Podstawowej w Niechorzu odbył się ogólnopolski konkurs "Stypendiada Wczesnoszkolna". Uczniowie z klasy II i III brali udział w trzech kategoriach:

  - konkursie czytelniczym "Abecadło", konkursie orotgraficznym "Ortografek" oraz konkursie plastycznym "Plastuś"

  W konkursie czytelniczym wyróżnione zostały:

  Lena Brodzińska z klasy II, która zajęła V miejsce w kraju i otrzymała tytuł FINALISTY oraz "Orła czytelniczego";

  Aleksandra Pawlik z klasy II, która również zajęła V miejsce w kraju i otrzymała tytuł FINALISTY oraz "Orła czytelniczego".

   

  W konkursie ortograficznym wyróżniono:

  Małgorzatę Hawryluk z klasy III, która zajęła VIII miejsce w kraju i otrzymała tytuł FINALISTY oraz "Orła ortograficznego";

  Maję Marcinkowską z klasy IV, która również zajęła VIII miejsce w kraju i otrzymała tytuł FINALISTY oraz "Orła ortograficznego".

   

  W konkursie plastycznym nagrodzono pracę Leny Orzechowskiej z kl II, która otrzymała tytuł FINALISTY oraz "Orła plastycznego".

  Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a FINALIŚCI dodatkowo piękne medale. Szkolnymi koordynatorami konkursu były panie: Elżbieta Jasińska i Jolanta Domańska.

  Uczestnikom i ich nauczycielom gratulujemy sukcesów.

   

  GALERIA

 • Dzień Wiosny

  Na pierwszy dzień wiosny każdy czeka z utęsknieniem. Zatem, gdy nadejdzie, należy go odpowiednio uczcić. W tym roku szkolnym 2018, pierwszy dzień wiosny w naszej szkole obchodziliśmy 20 marca. Bawiliśmy się integrując w klasach i w całej społeczności uczniowskiej przez ścisłą współpracę w zespołach razem z wychowawcami. Na początku klasa I zaprezentowała Marzannę, którą przygotowała wraz z wychowawcą , a  klasy od II do VII przedstawiły swoje hasła dotyczące wiosny również przygotowane wspólnie z wychowawcami. Kolejnym etapem było wspólne wyjście z kolorowym orszakiem na plażę w celu spalenia Marzanny.

  GALERIA

 • Pchli targ

  Już po raz drugi spotkaliśmy się w naszej szkole w targowej atmosferze. 17.marca do szkoły przybyli młodsi i starsi, chcąc sprzedać własnoręcznie wykonane ozdoby (palmy, pisanki, stroiki), przetwory, gry i zabawki, z których już wyrośli, przeczytane książki – różności. Największym powodzeniem cieszyły się domowe ciasta, za jedyne 2 zł/porcja. No właśnie! Pchli Targ to wspaniała okazja, żeby za niewielką kwotę "pozbyć się" rzeczy, które nadal mogą kogoś innego cieszyć. To także świetny pretekst to spotkań, rozmów, spędzenia wspólnie czasu. Trochę nam jeszcze brakowało tłumu, gwaru, ruchliwości, od których tego rodzaju bazary wzięły swoją nazwę. Mimo to,  sobotnie wydarzenie uważam za udane i myślę, że na stałe zagości w kalendarzu szkolnych wydarzeń. Już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenia. Liczymy na coraz większe zainteresowanie mieszkańców Niechorza i okolic.

  PS. Obserwując zdolności do prowadzenia interesów, niektórym z naszych uczniów wróżę wielką karierę w handlu! ;)

  Jacek Kabala

  GALERIA

 • Mamy talenty!

  10 marca 2018r. uczennica naszej szkoły Amelia Lipiecka z klasy III brała udział w IX edycji Gminnego Konkursu „Mamy  Talenty”.  Swoje uzdolnienia pokazała w nowoczesnym tańcu hip – hipowym.  Jesteśmy pod wrażeniem jej energicznego, pełnego dynamizmu występu.

  Amelko! Gratulujemy Ci i życzymy wielu sukcesów.

  GALERIA

 • Projekt edukacyjny "Szkoła młodych patriotów". 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

   

   

   

   

  W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, MEN ogłosiło, że obecny rok szkolny 2017/2018 będzie „Rokiem dla Niepodległej”. Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu„Szkoła młodych patriotów” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.  Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii prawa i narodu polskiego.  Koordynatorami działań szkolnych  są p. Edyta Skraburska i p. Damian Zieliński.

  Zadania konkursu „Szkoła młodych patriotów”:

  1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  3. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocenia na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  7. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  8. Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  9. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła młodych patriotów”, który w okresie od 15.03.2018 r. do 15.06.2018 r., przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

   

 • List Ministra Edukacji Narodowej

  List Ministra Edukacji Narodowej - Obrazek 1

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  ANNA ZALEWSKA

                  

                                                                                                                                               

                                                                                                    Warszawa, 9 marca 2018 r.

   

   

  Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

   

              stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem.

   

  Chcąc włączyć uczniów we wspólne świętowanie 100-lecia polskiej niepodległości, ogłosiłam rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”.
  Ufam, że hasło to stanie się impulsem do podejmowania działań edukacyjnych, kulturalnych i wychowawczych. Chciałabym, aby pogłębiły one wiedzę o naszych dziejach i wzmocniły kształtowanie postaw patriotycznych.

   

  Szkoła i przedszkole odgrywają istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka. Nauczyciele, wprowadzając ucznia w świat wartości, uczą jednocześnie szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Kształtują oni również przywiązanie do symboli narodowych, naszej tradycji, a także dziedzictwa poprzednich pokoleń. Treści z zakresu wychowania patriotycznego są ważną częścią nowej podstawy programowej i mogą być realizowane w ramach różnych zajęć lekcyjnych, przy wykorzystaniu urozmaiconych metod dydaktycznych. Zachęcam Państwa do podejmowania takich działań.

   

  Podkreślając fakt, że zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, zwracam się z gorącą prośbą o włączanie się w obchody 100-lecia niepodległości Polski. Zachęcam szkoły do inicjowania działań nakierowanych na patriotyczne wychowanie młodego pokolenia. Swoją prośbę adresuję również do nauczycieli szkół, przedszkoli
  i placówek polonijnych na całym świecie. To od Państwa w dużym stopniu zależy podtrzymywanie tożsamości narodowej młodych Polaków dorastających na obczyźnie.

   

              Pragnę zapewnić, że idea uczczenia 100-lecia niepodległości Polski
  jest mi szczególnie bliska. Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje szereg działań edukacyjnych nawiązujących do tegorocznych obchodów rocznicowych. W ramach wieloletniego programu rządowego „Niepodległa” opracowaliśmy projekt „Godność. Wolność. Niepodległość”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka.

   

              Wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej, działającą przy Ministrze Edukacji Narodowej, pragniemy zaproponować ogólnonarodową formę uczczenia 100-lecia niepodległości pn. „Rekord dla Niepodległej”. Chcielibyśmy, aby w piątek, 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 we wszystkich szkołach w Polsce i poza jej granicami w uroczysty sposób wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Proponujemy, aby był to dzień w całości poświęcony obchodom rocznicowym. Piątek, 9 listopada 2018 r. jako „Dzień dla Niepodległej” będzie stanowił zwieńczenie inicjatyw i działań, które młodzi ludzie realizowali przez cały rok szkolny.

   

  Dodatkowo wspólnie ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej realizujemy Program Niepodległa 1918-2018, w ramach którego będziemy przyznawać tytuł „Szkoła Niepodległej”. Już dziś zachęcam Państwa do podejmowania działań
  w ramach tego projektu. Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie internetowej
  www.szkolaniepodleglej.zhr.pl.

   

  Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl przygotowaliśmy specjalną zakładkę poświęconą inicjatywom rocznicowym. Będziemy na niej udostępniać i na bieżąco aktualizować działania ministerstwa oraz jednostek podległych, w tym również kuratoriów oświaty. Wszystkie informacje dotyczące przedsięwzięć resortu znajdą się również na profilach w mediach społecznościowych. Zachęcam do obserwowania naszych działań. 

   

  Jestem przekonana, że uroczyste obchody Święta Niepodległości na długo zapiszą się w pamięci młodego pokolenia i staną się ważnym elementem budowania tożsamości narodowej.

   

  Świętujmy razem 100-lecie niepodległości Polski!

   

  Z wyrazami szacunku 

 • Konkurs na Logo Szkolnego Koła Wolontariatu

  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (max. 3 osoby). Konkurs trwa od 12.03.2018 r. do 6.04.2018 r. Prace można wykonać ręcznie (dowolna techniką) lub korzystając z technik komputerowych. Prace należy składać do dnia 6.04.2018r. do p. Marty Lenkiewicz. Szczegółowy regulamin jest  TUTAJ.

  Zapraszamy do udziału.

 • Powiatowe eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego

  3 marca, w Domu Kultury w Gryficach odbyły się powiatowe eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego. Uczestnicy rywalizowali w następujących kategoriach:

  • Klasy I –III
  • Klasy IV – VI
  • Młodzież gimnazjalna

  Najmłodsi recytowali dwa dowolnie wybrane utwory poetyckie. Uczniowie klas starszych i gimnazjaliści – wiersz i fragment prozy.

  Naszą szkołę reprezentowały zwyciężczynie eliminacji gminnych:  Lena Brodzińska, Alicja Maślona, Hanna Stobiecka, Julia Michowska i Zofia Zelwak przygotowane przez panie: Edytę Skraburską i Jolantę Domańską. Komisja oceniając  prezentacje konkursowe kierowała się doborem repertuaru do możliwości i wieku uczestnika, interpretacją utworów, dykcją i wyrazistością oraz ogólnym wyrazem artystycznym. Wszystkie nasze dziewczęta zaprezentowały się fantastycznie. Wyróżnienie miejscowe otrzymały Lena Brodzińska i Zofia Zelwak.

  Gratulujemy serdecznie.

  GALERIA

 • Pchli targ - 17.03. 2018 r.

  17.03.2018r. zorganizowany zostanie w naszej szkole, podobnie jak w roku ubiegłym, Pchli Targ. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wystawieniem swoich towarów o zgłaszanie się do p. Agnieszki Sołowij-Kleban w celu rezerwacji stoiska.
  Przypominamy, że sprzedawać można wszystko, również ozdoby świąteczne oraz artykuły spożywcze własnej produkcji.
  Proszę przekazać tę wiadomość swoim znajomym, przyjaciołom i rodzinie.
  Podczas "Pchlego Targu", zostanie uruchomiona szkolna kawiarenka, w której będzie można miło spędzić czas przy filiżance kawy i kawałku pysznego ciasta.
   

 • Nasiona dla Afryki

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie 
  Rok temu wspólnymi siłami niechorskiej Parafii oraz Szkoły uzbieraliśmy 1840zł,co pozwoliło misjonarkom w Afryce na zakup 40 kur, do przyszpitalnej fermy. Tym razem zwracam się z prośbą o ofiarowanie nasion, które w Zambii są bardzo drogie, a dla nas cena jednego opakowania nieodczuwalna podczas codziennych zakupów. Projekt "Nasiona dla Afryki" to pomysł stworzenia przedszkolnego ogródka.Siostry Boromeuszki Mikołowskie prowadzą swoją misję w Mpanshyi, w której oprócz szpitala i hospicjum działa także przedszkole. Siostry robią wszystko aby usamodzielnić swoich małych podopiecznych (a przez nich także ich rodziców), dlatego założyły ogródek przedszkolny, w którym uczą dzieci siać i opiekować się roślinami. 


  Preferowane są nasiona:
  marchwi, cebuli, pomidora, słonecznika (duże ziarna), kapusty, kalarepy, ogórków, papryki, fasoli, buraków i kalafiora. Nasiona można ofiarować do 28. marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu (w holu szkoły) oraz w kościołach: w Niechorzu, Lędzinie, Pogorzelicy. 


  Pamiętajmy, że naszym wielkim darem jest możliwość obdarowania drugiego człowieka.

  Serdeczne "Zikomo"!
           (Dziękuję, Jacek Kabala)
   

 • Dzień gier i zabaw w ZSP w Niechorzu

  Czy dzień wolny od zajęć lekcyjnych można spędzić w atrakcyjny, ciekawy a zarazem aktywny sposób? Okazuje się ,że tak!!!
      W sobotę 03.03.2018, już po raz trzeci  Rada Sołecka Niechorza przygotowała dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ciekawe zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie stanęli na wysokości zadania, bowiem do udziału w zawodach w sobotni poranek zgłosiło się aż 50 uczestników. Wysoka frekwencja pozytywnie zaskoczyła organizatorów, którzy, aby umożliwić wszystkim chętnym wzięcie udziału w zawodach, postanowili rozszerzyć ilość konkurencji. 
  Zawody rozpoczęły się ok. godz. 9:30. Uczniowie rywalizowali w 4 konkurencjach: w tenisie stołowym, szachach, grze na konsoli oraz wieloboju sprawnościowym. Dzięki sprawnej organizacji poszczególni uczestnicy mogli wziąć udział nie tylko w jednaj, ale nawet kilku różnych konkurencjach. Nad przebiegiem rywalizacji czuwali członkowie Rady Sołeckiej: Sebastian Kuzicki, Piotr Stefanowicz i Piotr Kinka. 
  Najpopularniejszą konkurencją, która zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży i gromadzi najwięcej chętnych była gra na konsoli. Uczniowie grali jednocześnie na 2 konsolach w grę Pro Evolution Soccer 2017. Ciekawe jednak, że w dobie zaawansowanych technologii multimedialnych nie mniejszą popularnością dalej cieszą się … szachy. Do udziału w turnieju królewskiej gry zgłosiło się aż 12 uczestników, którzy rozgrywali zawody na 4 szachownicach jednocześnie. W sobotnich zawodach nie mogło zabraknąć konkurencji typowo sprawnościowych. W tenisie stołowym, w rozgrywkach na 2 stołach uczestniczyło aż 22 zawodników. W wieloboju sprawnościowym 16 uczestników zmagało się w czterech konkurencjach: rzucie woreczkiem do celu, rzucie do kosza , na torze przeszkód oraz w kręglach (piłką lekarską 1kg do pachołków). Nikt się nie spodziewał, że w tej dyscyplinie będzie tyle zaciętej rywalizacji i emocji.    
      Sobotnie zawody przebiegały pod znakiem znakomitej organizacji, w miłej sportowej atmosferze fair play. Sołtys Niechorza p. Wojciech Pawluk zadbał o każdy szczegół: zorganizował słodki poczęstunek, napoje oraz  dyplomy i nagrody, które dodatkowo motywowały uczniów do rywalizacji. Miłym akcentem, kończącym zawody, było ognisko, podczas którego, oprócz wspólnego pieczenia kiełbasek odbyła się dekoracja zwycięzców.
  Organizatorzy: Sołtys i Rada Sołecka Niechorza  serdecznie dziękują za wsparcie inicjatywy Pani Dyrektor Ewie Łozdowskiej, która przez cały czas żarliwie kibicowała swoim wychowankom, Państwu Stefanowicz, za pomoc i osobiste zaangażowanie w organizację imprezy oraz wszystkim uczestnikom za tak liczny i aktywny udział w zawodach.

  Poniżej zwycięzcy poszczególnych konkurencji oraz fotorelacja:

  Gra na konsoli 
  1. Jankowski Tomasz
  2.Wiśniewski Paweł
  3.Kosiński Bolesław


  Szachy    
  1.Bumbul Filip
  2.Kaliński Sebastian
  3.Jankowski Tomasz
  4.Chojaczyk Wiktor
  Tenis stołowy
  1.Jankowski Tomasz
  2.Wąsikowski Dominik
  3.Kaliński Szymon
  wyróżnieni: Hawryluk Małgorzata, Kosińska Emilia.


  Wielobój sprawnościowy
  1.Ptaszyńki Przemysław
  2.Konieczka Filip
  3. Dziuba Dominika
  4.Jędrzejowska Oliwia
  5.Skąpska Emilia 
  6. Słota Marcelina

  GALERIA
   

 • Uczta bogów

  Piątoklasiści pod okiem p. Edyty Skraburskiej w przyjemny sposób podsumowali wiedzę mitologiczną organizując Ucztę bogów na Olimpie.  Uczniowie przygotowali stroje oraz  atrybuty bogiń,  bogów i  herosów, a stole znalazły się dające nieśmiertelność nektar i ambrozja. Pod przewodnictwem gromowładnego Zeusa każdy opowiedział o swojej postaci, zaprezentował strój i symbole. 
  Ten dzień z pewnością należał do udanych, oby wiedza o starożytnych wierzeniach Greków na długo zagościła w pamięci uczniów
   

   

   

  GALERIA

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu
  ul. Szczecińska 6
  72 - 350 Niechorze
 • 91 38 63 427

Galeria zdjęć