• Rok 2022-2023

    • Załącznik do uchwały nr 3/2022/2023

      z dn.25.08.2022r

     Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

      

     L.p.

     Wydarzenie

     Data

     1.

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

     01.09.2022r.

     2.

     Zimowa przerwa świąteczna

     23.12.2022r. – 31.12.2022r.

     3.

     Ferie zimowe

     13.02.2023r. – 26.02.2023r.

     4.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     06.04.2023r. – 11.04.2023r.

     5.

     Egzamin ósmoklasisty (dla uczniów klas I-VII są to dni wolne od zajęć dydaktycznych)

     23.05.2023r. – jęz. polski

     24.05.2023r. – matematyka

     25.05.2023r. – jęz. obcy nowożytny

     6.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

     23.06.2023r.

      

     Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

     14 października 2022 r. (piątek)

     31 października 2022 r. (poniedziałek)

     28 kwietnia 2023 r. (piątek)

     2 maja  2023 r. (wtorek)

     9 czerwca 2023 r. (piątek)