• Rok 2023-2024

    •  

                                                                                                                          Załącznik do uchwały nr 3/2023/2024

                                         z dn.24.08.2023 r.

     Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

      

     L.p.

     Wydarzenie

     Data

     1.

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

     04.09.2023r.

     2.

     Zimowa przerwa świąteczna

     23.12.2023r. –  31.12.2023r.

     3.

     Ferie zimowe

     15.01.2024r.  –  28.01.2024r.

     4.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     28.03.2024r. –  02.04.2024r.

     5.

     Egzamin ósmoklasisty (dla uczniów klas I-VII są to dni wolne od zajęć dydaktycznych)

     14.05.2024r. –  jęz. polski

     15.05.2024r. –  matematyka

     16.05.2024r. – jęz. obcy nowożytny

     6.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

     21.06.2024r.

      

            Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

            02 listopad 2023 r. (czwartek)

            29 - 30 kwiecień  2024 r. (poniedziałek, wtorek)

            02 maj  2024 r. (czwartek )

            31 maj 2024 r. (piątek po Bożym Ciele)