• w pigułce

    • 26 października 1946r.

     W budynku poniemieckiej szkoły naukę rozpoczęło 12 dzieci. Pierwszym i jedynym nauczycielem był pan Emil Salabura.

     1948 – 1949

     W 6 oddziałach szkolnych naukę pobierało około 100 uczniów.

     1952 – 1959

     Praca w szkole trwała na 2 zmiany. Dla celów pedagogicznych zaadoptowano barak drewniany.

     1959 – 1960

     Zorganizowano Wieczorową Szkołę Przysposobienia Rolniczego.

     1960 – 1961

     Rozpoczęto działalność sklepiku szkolnego.

     1967 – 1968

     Do użytku został oddany nowy budynek szkolny.

     1975 – 1976

     Przy szkole podstawowej w Niechorzu powstało jednooddziałowe przedszkole (zerówka).

     1977 – 1978

     Zakończono budowę oraz wyposażanie sali gimnastycznej.

     1979 – 1980

     Szkole Podstawowej w Niechorzu przekazano sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

     1981 – 1982

     Zakończono budowę sali do zajęć praktyczno – technicznych. W nowo wybudowanym skrzydle szkoły utworzono gabinet biologiczno – chemiczny.

     30 maja 1987r.

     Szkole nadano imię Leonida Teligi.

      

     Władze szkolne

     1946 – 1949        Emil Salabura

     1949 – 1950        Piotr Bromblik  

     1950 – 1977        Romuald Ejsmont

     1977 – 1983        Leokadia Ejsmont

     1983 – 1991        Rozalia Górska

     1991 – 2002        Irena Pawluk vel Mikołajczuk

     2002 – 2017        Marela Wawrzyniak

          2017                 Wanda Szukała – Błachuta

     od 2018                Ewa Łozdowska