Bierzemy udział w Projekcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

             

Znalezione obrazy dla zapytania tradycyjny sad

liczba odwiedzin: 216657

Wtorek 18.12.2018

Kalendarz

Przydatne linki

Znalezione obrazy dla zapytania men gov

 

 

Pomoc świąteczna

Zbliża się magiczny czas, zapłonęła pierwsza świeca wieńca adwentowego, czuć zapach pierników... Niestety nie wszyscy mogą poczuć ten niesamowity czas, będzie on dla nich kolejnym takim samym dniem przetrwania jak każdy inny.
Jeśli chcesz odmienić choć na chwilę los takich ludzi, aby mogli choć na moment odsunąć troski życia codziennego dołącz do naszej szkolnej akcji Klubu Wolontariatu oraz Samorządu Uczniowskiego i wspomóż naszą akcję przekazując symboliczną złotówkę potrzebującej rodzinie, o której wiemy że znaleźli się w trudnej sytuacji.
Za uzbieraną sumę zostaną zakupione bony towarowe do marketu.
Już dziś bardzo Wam wszystkim dziękujemy za włączenie się do naszej świątecznej akcji.

Szkolny Klub Wolontariatu
Samorząd Uczniowski

Zmiany w szkolnictwie zawodowym

Niezbędne informacje dla uczniów,  rodziców szkół podstawowych, gimnazjum o zmianach w szkolnictwie zawodowym  

od roku szkolnego 2017/18

W ramach zmiany ustroju szkolnego od roku szkolnego 2017/2018 wprowadzona została  trzyletnia branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży. Kształcenie w branżowej szkole I stopnia odbywa się w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Wszystkie zawody przyporządkowane do tego typu szkoły są zawodami jednokwalifikacyjnymi, a część z nich ma  kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum.

Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwenci branżowej szkoły I stopnia  mogą kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika oraz wykształcenia średniego branżowego.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będą przystępować do jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. W branżowej szkole I stopnia zachowane będą dotychczasowe klasy wielozawodowe.

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku, dlatego też aby umożliwić im kontynuację nauki w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, zakłada się utworzenie od roku szkolnego 2020/2021 dwuletniej branżowej szkoły II stopnia. Szkoła ta również będzie szkołą dla młodzieży.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, dla których nie jest przewidziane kształcenie w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Zakłada się, że w zawodach kształconych na poziomie technikum będą wyodrębnione maksymalnie dwie kwalifikacje.

Do branżowej szkoły II stopnia będą przyjmowani absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy kształcili się w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w danej branżowej szkole II stopnia.

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego.

Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do matury na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki, języka obcego.

Uczniowie kończący branżową szkołę II stopnia będą mogli ubiegać się o miejsce na dowolnym kierunku studiów.

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu
    ul. Szczecińska 6
    72 - 350 Niechorze
  • 91 38 63 427

Galeria zdjęć