• Dzień Praw Dziecka

     • 20 listopada ochodzimy Dzień Praw Dziecka.

      Z tej okazji w klasie pierwszej odbyła się pogadanka podczas lekcji online na ten temat. Dzieci dowiedziały się, że mają nie tylko obowiazki, ale również prawa. Swoje prawa przedstawiły w formie prac plastycznych.

     • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu, Szkołą Miłości do Zwierząt

     • Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu swój azyl odnalazło 13 kotów. Biorąc pod uwagę fakt, że koty mają prawo do życia na wolności w wybranym przez siebie miejscu, zaakceptowaliśmy ich wybór i staramy się stworzyć im jak najlepsze warunki bytowe.

      Oprócz czysto etycznej strony, jaką jest pomoc potrzebującym zwierzętom, obecność kotów spełnia również rolę edukacyjną. Poprzez bliskość tych wdzięcznych czworonogów, uczymy nasze dzieci miłości, empatii i szacunku do wszystkich żywych istot, które egzystują w naszym otoczeniu. Uczniowie uczą się przy tym obowiązkowości i odpowiedzialności, świadomie przynoszą karmę dla naszych podopiecznych, a niektórzy systematycznie biorą udział w ich dokarmianiu.

      Zapewnienie opieki naszym kotom nie byłoby możliwe bez podjętej w 2015r. uchwały Rady Gminy Rewal w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Rewal”. Dzięki refundowaniu przez Gminę Rewal całkowitego kosztu sterylizacji i kastracji oraz za sprawą przychylności pana wójta, gminnych urzędników i innych ludzi dobrej woli, wszystkie szkolne koty są już po przeprowadzonych zabiegach.

      Szkolnym zwierzakom niestraszna jest również nadchodząca zima, a to z kolei zasługa pana Artura Łąckiego, który dotrzymał słowa i spełnił swoją przedwyborczą obietnicę. Pan poseł podarował naszym pupilom pokaźną ilość suchej karmy oraz 3 wspaniałe budki z sześcioma kwaterami, które osobiście, wraz z p. Janem Trafnym dostarczył na teren szkoły.

      Szczególne słowa podziękowania należą się również pani Kamili Gałek, która pokazała nam na czym polega prawdziwa troska o bezdomne zwierzęta, zainspirowała nas do czynienia dobra i ciągle nas w tym wspiera.

      Dzięki działaniom samorządu, wsparciu Pana Posła oraz wszystkich ludzi, którym na sercu leży dobro zwierząt, opieka nad wolno żyjącymi kotami przestała być uciążliwa i zaczęła przynosić radość i satysfakcję. Teraz zwierzęta są zadbane, bezpieczne i cieszą się życiem.

      Serdecznie dziękujemy.

     • Szkoła na miarę naszych czasów

     • Szkoła wiejska to nie tylko placówka edukacyjna, ucząca i kształtująca tożsamość naszych dzieci, to także miejsce, często wykorzystywane do spotkań ludzi, tworzących lokalną kulturę i zaangażowanych w działalność społeczną. Dlatego cieszymy się, że nasza szkoła w Niechorzu od ponad 70 lat nie tylko funkcjonuje i ewoluuje pod względem jakości nauczania, ale też z roku na rok zmienia swoje oblicze, piękniejąc i stając się nowoczesnym obiektem na miarę XXI wieku.

      Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych gminy Rewal, które od lat inwestują w utrzymanie i infrastrukturę gminnych jednostek edukacyjnych, nasze dzieci i pedagodzy mogą dziś korzystać z wyremontowanych obiektów, wyposażonych w nowoczesne pomoce naukowe i zaawansowany technologicznie sprzęt komputerowy i multimedialny.

      Niezmiernie się cieszymy, że możemy znów pochwalićsię efektami prac remontowych, przeprowadzonych w ostatnim czasie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu. Trudne czasy pandemii efektywnie wykorzystaliśmy na remonty toalet dla uczniów i nauczycieli, odnowienie zaplecza socjalnego oraz wymianę podłóg w przedszkolu. Z holu i szkolnych korytarzy usunięta została stara boazeria drewniana, która nie spełniała wymogów ppoż, a ściany pokryła estetyczna okładzina, stylizowana na starą cegłę. Dodatkowo zamontowane zostały nowoczesne garderoby dla uczniów. Wyeliminowaliśmy też jedną z największych usterek, którą od lat wykazywały raporty z kontroli sanepidu, a mianowicie brak wentylacji pomieszczeń kuchennych i stołówki. Dzięki zamontowaniu nowego systemu nawiewno- wywiewnego obsługa kuchni będzie mogła w końcu pracować w normalnych warunkach, a my pozbędziemy się już na zawsze uciążliwej pary i zapachu gotowania w szkolnej stołówce.

      Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wyremontowania naszych szkolnych przestrzeni. Największe podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Rewal Konstantego Tomasza Oświęcimskiego oraz do Rady Gminy Rewal, za zrozumienie naszych potrzeb w tych niełatwych czasach i wsparcie finansowe projektu.

      Słowa podziękowania należą się też sponsorom, którzy aktywnie wspomogli nasze działania na rzecz szkoły. Dziękujemy Państwu Annie i Łukaszowi Trzcińskim- właścicielom pizzerii Pico Bello w Niechorzu, Państwu Barbarze i Markowi Warsickim oraz Radzie Sołeckiej Niechorza.

      To dzięki Wam nasza szkoła przeżywa dziś swój renesans i jest dumą naszej lokalnej społeczności.

     • Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice! Zbliża się Narodowe Święto Niepodległości. 11 listopada pamiętajmy szczególnie o naszej fladze zachowując odległość, pochylając głowę przed symbolami narodowymi. Ministerstwo Obrony Narodowej przypomina nam w broszurze "Szanuj.Kochaj.Chroń" o zasadach eksponowania flagi i szacunku do symboli narodowych. Broszura wskazuje również, jaką postawę przyjąć w czasie śpiewania hymnu, a także wymienia najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania „Mazurka Dąbrowskiego”.

      broszura szanuj, kochaj, broń

     • Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej w klasach I i II Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu „ Ster na programowanie”.

     • Innowację pedagogiczną pt. „ Ster na programowanie” realizowano w roku szkolnym 2019/2020, w czasie zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacji informatycznej. Zajęcia odbywały się średnio 1 raz w tygodniu.

      Realizacja zajęć odbywała się z wykorzystaniem materiałów i pomocy ogólnopolskiego programu edukacyjnego ,,Uczymy Dzieci Programować” autorstwa  pani Anny Świć i Rafała Witkowskiego. Wykorzystywano elementy „kodowania na dywanie” za pomocą narzędzi do kodowania offiline takich jak: mata, krążki, kolorowe kubki, kolorowe kartki; ekranu multimedialnego oraz sprzętu komputerowego.

      Poprzez zajęcia realizowano następujące cele:

      • Rozwijanie uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów poprzez zabawę, doświadczanie i eksperymentowanie.
      • Kształtowanie kreatywności.
      • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań.
      • Nauka elementów programowania.
      • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome,  czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

      W ramach wdrożonej innowacji pedagogicznej prowadzona była obserwacja pracy uczniów oraz przeprowadzone zostały rozmowy z uczniami i rodzicami. Na tej podstawie można stwierdzić, iż innowacyjność zajęć przyczyniła się do rozwijania u dzieci przede wszystkim kreatywności i twórczego myślenia oraz zwiększenia zainteresowania programowaniem. Wpłynęła również  na umiejętność współpracy w grupie.

      Nauczyciele prowadzący oraz klasy uczestniczące w programie, po wykonaniu wszystkich zadań, otrzymali  CERTYFIKAT udziału w EDYCJI IV i EDYCJI V ogólnopolskiego programu „UCZYMU DZIECI PROGRAMOWAĆ 2019/2020”.

                                                                                      Elżbieta Jasińska

                                                                                                          Jolanta Domańska

     • Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej w klasach I i II w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu „CZYTAM Z KLASĄ- Lekturki spod chmurki” ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

     • Innowację pedagogiczną „CZYTAM Z KLASĄ - Lekturki spod chmurki” realizowano w czasie zajęć edukacji wczesnoszkolnej od 2 września 2019 r. do 30 października 2020 r.

      W trakcie zajęć  realizowano następujące cele:

      • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
      • rozwijanie aktywności czytelniczej,
      • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
      • zachęcanie rodziców do czytania  dzieciom książek,
      • integracja zespołu klasowego,
      • współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju  poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

      Zrealizowano zajęcia z trzech modułów:

      I moduł - od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. - Fikuśne lekturki spod chmurki Pierwsza przeczytana lektura to "Niesamowite przygody 10 skarpetek - czterech prawych i 4 lewych" Justyny Bednarek. W wydrukowanym i złożonym w całość Lekturniku uczniowie wykonali wszystkie zadania. Zaprojektowali i wykonali zakładki do książek dotyczące omawianej lektury. W klasie został zorganizowany kącik czytelniczy i umieszczony w nim plakat Projektu. Dodatkowo uczniowie wykonali plastelinowe Czytusie oraz papierowe, kolorowe skarpetki, które zostały zawieszone nad kącikiem czytelniczym. Na zajęciach pojawili się goście, którzy z wielką radością przyjęli zaproszenie od dzieci do czytania lektury. Była to pani Kasia – bibliotekarka oraz była wychowawczyni z przedszkola – pani Aneta.

       

      II moduł - od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. - Zwierzęce lekturki spod chmurki

      Drugą wybraną lekturą była książka Waldemara Cichonia "Cukierku, ty łobuzie", gdzie wspólnie poznawaliśmy przygody wesołego kotka – Cukierka.  Przygotowaliśmy plakat zachęcający do przeczytania lektury "Cukierku, ty łobuzie", który zawisł w naszej klasie. Wypełniliśmy również "Lekturniki". Dzieci opisywały i rysowały ulubioną przygodę Cukierka oraz samego bohatera. Wykonały również z różnorodnych materiałów legowisko dla zwierzaka oraz przygotowały plakaty zachęcające do przeczytania lektury. Najwięcej emocji dostarczył uczniom  międzyklasowy konkurs głośnego czytania zorganizowany dla uczniów klasy I i II. W obecności Dyrektor szkoły i nauczycieli prezentowały wybrane fragmenty lektury. Oprócz braw, ciepłych słów uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

      III moduł - 01.03.2020r. do 30.10.2020r. - Polskie lekturki spod chmurki

       W ostatnim module poznaliśmy twórczość i życiorys J. Brzechwy. Dzieci czytały i recytowały wiersze. Spośród przeczytanych wierszy wybrały ten, który najbardziej im się spodobał  – „Na straganie”. Wykonały plakat  o autorze i jego utworach, uzupełniły kolejne strony z zadaniami w lekturniku, wykonały kukiełki z warzyw i przygotowały krótką inscenizację wiersza „Na straganie”.

       

      W każdym z modułów, na podstawie przeczytanej lektury, wykonano co najmniej cztery zadania. Lektury były czytane przez nauczyciela, rodziców, samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości. Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieszczał na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć i otrzymywał od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu. Po zrealizowaniu wszystkich trzech modułów otrzymaliśmy : CERTYFIKAT końcowy dla klasy i dla nauczyciela, a także DYPLOMY dla uczniów. Obserwacja uczniów , ich zaangażowanie i radość podczas wykonywania kolejnych zadań miały wpływ na podjęcie decyzji o przystąpieniu do II EDYCJI projektu CZYTAM Z KLASĄ, który otrzymał już status międzynarodowego oraz objęty został patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

      Elżbieta Jasińska, Jolanta Domańska

       

     • Polskie lekturki spod chmurki

     •  W ostatnim module poznaliśmy twórczość i życiorys J. Brzechwy. Dzieci czytały i recytowały wiersze. Spośród przeczytanych wierszy wybrały ten, który najbardziej im się spodobał – „Na straganie”. Wykonały plakat  o autorze i jego utworach, przygotowały wystawę zachęcającą do przeczytania tego utworu, uzupełniły  kolejne strony z zadaniami w lekturniku, wykonały kukiełki z warzyw i przygotowały krótką inscenizację wiersza „Na straganie”.

     • Zwierzęce lekturki spod chmurki

     • W związku z wprowadzeniem od 13 marca 2020 roku nauczania zdalnego zmianie uległ termin realizacji modułu II i III ogólnopolskiego projektu czytelniczego CZYTAM Z KLASĄ. Autorka projektu, pani Honorata Szanecka przedłużyła czas  jego trwania  i realizację kolejnych zadań modułowych  na rok szkolny 2020/2021, a dokładnie  do 30 października 2020r. Uczniowie obecnej już klasy II i III wykonali kolejne zadania z zaplanowanych modułów.

      II moduł - Zwierzęce lekturki spod chmurki

      Drugą wybraną lekturą była książka Waldemara Cichonia "Cukierku, ty łobuzie", gdzie wspólnie poznawaliśmy przygody wesołego kotka – Cukierka.  Przygotowaliśmy plakat zachęcający do przeczytania lektury "Cukierku, ty łobuzie", który zawisł w naszej klasie. Wypełniliśmy również "Lekturniki". Dzieci opisywały i rysowały  głównego bohatera oraz jego ulubioną przygodę. Wykonały również z różnorodnych materiałów legowisko dla zwierzaka oraz przygotowały plakaty zachęcające do przeczytania lektury. Najwięcej emocji dostarczył uczniom  międzyklasowy konkurs głośnego czytania zorganizowany dla uczniów klasy I i II. W obecności Dyrektora szkoły i nauczycieli prezentowały wybrane fragmenty lektury. Oprócz braw, ciepłych słów uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

     • Prace w szkolnym sadzie

     • Klasa pierwsza pracowała w szkolnym sadzie. Posadzone i posiane zostały kwiaty które wiosną bedą cieszyć nasze oczy.

      Byle do wiosny Czekamy cierpliwie...

      Serdecznie dziękujemy mamom z klasy I

      p. Kasi i p. Ani za pomoc.

     • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     • W naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

       

      Wybory wyłoniły SU w następującym składzie:

      Przewodnicząca: Zofia Zelwak

      Zastępca przewodniczącej: Oliwia Jędrzejowska

      Członek SU: Marcelina Słota

       

      Gratulujemy i życzymy powodzenia!!!

     • Sprzątanie świata

     • 18 września kolejny raz braliśmy udział w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Z wielkim zaangażowaniem uczniowie przystąpili do oczyszczania terenów zielonych w Niechorzu. Sprzątali okolice szkoły, pobocza ścieżki rowerowej przy J. Liwia Łuża, las przy ulicy Leśnej. Zbierając odpady dzieci uczyły się prawidłowo je  segregować – szkło do worków zielonych, papiery do niebieskich, opakowania plastikowe i puszki aluminiowe do worków żółtych.

      Zadowoleni z udziału w akcji, ze świadomością dbałości o czystość planety uczniowie wrócili do szkoły.

     • Dziękujemy!

     • Szanowna Pani Dyrektor, kochana Pani Kasiu, drodzy nauczyciele i pracownicy szkoły, pragniemy podziękować wam za opiekę, troskę, zaangażowanie i wiedzę, którą nam przekazywaliście.

      Wiemy, czasami byliśmy niegrzeczni i za to szczerze przepraszamy.

      Nauczyliście nas, że ciężką pracą osiągniemy sukces. Mamy nadzieję, że kiedyś będziecie
      z nas dumni.

      Pamięcią i wspomnieniami zawsze będziemy wracać do tych, którzy okazali nam serce, którzy byli przy nas mimo porażek.

      Trudno nam się z Wami rozstać bez pożegnania, więc jeszcze raz za wszystko DZIĘKUJEMY!

      Uczniowie klasy 8

     • Zakończenie roku szkolnego 2019-2020

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice!

       

      Zakończony rok szkolny był dla nas wszystkich wyjątkowo trudny, ale też wzbogacił nas w nowe doświadczenia. Jako uczniowie musieliście bardziej się usamodzielnić i nauczyć organizować oraz planować swoją pracę –  i to akurat plus tej całej sytuacji. Z drugiej jednak strony jesteśmy świadomi, że brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielami, bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach, brak kontaktu z zespołem klasowym – to aspekty, które okazały się niezwykle trudne zresztą nie tylko dla Was. Dziękujemy za Wasz aktywny udział w lekcjach online, systematyczne odsyłanie zadań swoim nauczycielom. Gratulujemy Wam wyników uzyskanych na świadectwie zakończenia roku szkolnego, zdobytych nagród oraz wyróżnień. Szczególne  gratulacje kierujemy do naszych tegorocznych Absolwentów. Pewnie dokonaliście już wyboru szkoły ponadpodstawowej – trzymamy kciuki za Wasze decyzje i życzymy powodzenia!  Podziękowania kierujemy w stronę rodziców, za trud włożony w przygotowanie Waszych dzieci do podjęcia nauki zdalnejwspieranie i pomaganie im w pokonywaniu trudności

      Na WAKACJE życzymy przede wszystkim udanego wypoczynku, wspaniałej pogody i chwili zapomnienia od trosk dnia codziennego. Pamiętajmy jednak, by w tym czasie  przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo – zarówno swoje jak i innych.  

      Klasy 1 - 2

      Klasa 4

     • Zakończenie roku szkolnego ósmoklasistów

     • Tegoroczni absolwenci, podobnie jak pozostali uczniowie zakończyli nietypowy rok szkolny w wyjątkowy sposób, z zachowaniem reżimu epidemiologicznego.

      Ósmoklasiści po raz ostatni odebrali świadectwa w naszej szkole.

      Były gratulacje za wspaniałe wyniki w nauce , podziękowania za wspólnie spędzone lata. Nie obyło się bez emocji i wzruszeń.

      Życzymy naszym absolwentom wielu sukcesów i trafnych decyzji w kolejnych etapach życia.

     • Zakończenie I etapu edukacji klasy trzeciej

     • Trzecioklasiści zakończyli rok szkolny, wszyscy otrzymali promocję do klasy czwartej. Najbardziej pracowici otrzymali medale i statuetkę,,Uczeń na medal". Byli też tacy, którzy aktywnie angażując się w różne akcje prowadzone przez szkołę otrzymali statuetki i medale ,,Uczeń społecznik na medal". Każdy odniósł sukces na miarę swoich możliwości i wszystkim Wam gratuluję. Dzieciom, rodzicom z całego serca dziękuję za te trzy cudowne lata. Powodzenia!

      Agnieszka Sołowij-Kleban

      wychowawca klasy

     • Egzamin

     • Egzamin ósmoklasisty odbył się w tym roku w wyjątkowy sposób. Nasi uczniowie, nieco zestresowani, w maseczkach i rękawiczkach przystąpili do najważniejszego testu, który wieńczy ten etap edukacji.

      Jesteśmy pewni, że świetnie przygotowani uczniowie poradzili sobie z poleceniami i zadaniami ujętymi w arkuszach egzaminacyjnych.

     • Dzień Matki

     • Święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich mam. My to święto obchodzimy 26 maja. Z tej okazji życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, spełnienia, pociechy ze swoich dzieci, łez tylko z radości i wszelkiej szczęśliwości! 🌹

     • Święta majowe

     • Z okazji Dnia Flagi i Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja uczniowie naszej szkoły uczcili zbliżające się święta, przesyłając zdjęcia w biało – czerwonych barwach i naszą polską flagą.