• Uczniowie klas I - III z wizytą w teatrze

     • 23 października uczniowie klas I - III po raz koljeny odwiedzili szczeciński Teatr Lalek "Pleciuga". Tym razem obejrzeli spektakl pt. "Maleńkie Królestwo Królewny Aurelki". Była to opowieść o zwykłej dziewczynce mieszkającej w zwykłym mieście, która pewnego dnia otrzymała swoje Maleńkie Królestwo i przemieniła się w Królewną. Okazało się jednak, że niekoniecznie wyglądało to tak jak sobie wyobrażała - korona cisnęła, tron był za twardy, piękna suknia uwierała, a Wielki Ochmistrz zmuszał do zarządzania Królestwem. 

      Ta z humorem opowiedziana historia uświadomiła wszystkim, że warto być odpowiedzialnym za własne czyny oraz mieć zawsze odwagę, by być sobą.

      Uczniowie byli zachwyceni spektaklem. Swoimi wrażeniami podzielili się z redaktorką gazety teatralnej "Gabit".

     • Ogólnopolski program uczymy dzieci programować. Kodowanie na dywanie

     • Jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej w bieżącym roku szkolnym jest rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Dlatego też  zdecydowałyśmy o przystąpieniu do  kolejnej edycji Ogólnopolskiego Programu UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ. KODOWANIE NA DYWANIE. Jest to kolejna innowacja pedagogiczna realizowana przez uczniów klasy I i II pt. „Ster na programowanie.” Cele innowacji:

      • Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności,

      • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań,

      • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

      Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne:

      • Narzędzia do kodowania offline (mata do kodowania, krążki, kolorowe kubki, kolorowe kartki, klocki, szarfy gimnastyczne),

      • Roboty edukacyjne, puzzle do Ozobota,

      • Mobilny sprzęt komputerowy z dostępem do internetu,

      • Ekran multimedialny.

       Korzyści wdrożenia innowacji (przewidywane osiągnięcia):

       Uczniowie:

      • Eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów,

      • Chętnie pracują w zespołach, dyskutują i szukają kompromisowych rozwiązań, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania innych,

      • Bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórczo korzystają z nowoczesnych technologii

       Nauczyciele:

      • Chętnie sięgają po narzędzia TiK w swojej pracy,

      • Poszerzają swoje kwalifikacje, kompetencje, Rodzice uczniów:

      • Chętnie współpracują z placówką, do której uczęszcza ich dziecko,

       • Poszerzają swoją wiedzę na temat korzystania z nowoczesnych technologii przez dzieci

       Placówka:

      • Wzbogacenie bazy placówki o materiały dydaktyczno - metodyczne,

      • Podniesienie prestiżu placówki w środowisku lokalnym

      Bloki tematyczne zajęć :

      • Witaj przedszkole, witaj szkoło!,

      • Nasze wakacyjne wspomnienia,

      • Moja miejscowość, mój dom,

      • Oto ja - zmysły,

      • Jesień na talerzu,

      • W zdrowym ciele, zdrowy duch,

      • Jesień w sadzie i ogrodzie,

      • W poszukiwaniu skarbów jesieni,

      • Srebrne kropelki - doświadczenia z wodą,

      • Kap, kap, kap - kodowanie w rytmie deszczu,

      • Pada, pada, pada, wieje, wieje, grzmi…,

      • Na starych fotografiach,

      • Nie tylko na poczcie - różne sposoby komunikacji,

      • Wielkie wynalazki, wielcy wynalazcy,

      • Na tropie zimy,

      • Zimą dzieci się nie nudzą,

      • Dzień postaci z bajek,

      • Międzynarodowy Dzień Kropki,

      • Dzień Przedszkolaka,

      • Europejski Dzień Języków,

      • Międzynarodowy Dzień Uśmiechu,

      • Dzień Edukacji Narodowej,

      • Święto Niepodległości,

      • Dzień Pluszowego Misia,

      • Barbórka,

      • Mikołajki,

      • Dzień Babci, Dzień Dziadka.

      Szkoła dysponuje już  robotami edukacyjnymi  - ozobotami. We wrześniu zakupione zostały maty do kodowania z kolorowymi kubaczkami i krążkami humanistyczno – matematycznymi.

      Fotorelacja z przeprowadzonych zajęć.

      Jolanta Domańska, Elżbieta Jasińska

     • Ogólnopolski projekt edukacyjny - "Czytam z klasą"

     • ElW roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy I i II wraz z nauczycielami : panią Jolantą Domańską i panią Elżbietą Jasińską biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym wspierającym rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III CZYTAM Z KLASĄ. LEKTURKI SPOD CHMURKI. W naszej szkole projekt ten jest jednocześnie innowacją pedagogiczną.

      CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 1 października 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

      CELE PROJEKTU:

      • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
      • rozwijanie aktywności czytelniczej,
      • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
      • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
      • integracja zespołu klasowego,
      • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

      Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:

       I MODUŁ - od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. - FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI

       II MODUŁ - od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. - ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI

      III MODUŁ - 01.03.2020r. do 30.04.2020r. - POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI4.

      W każdym z modułów klasa  wybiera jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona określone zadania. Uczestnicy  zobowiązani są  do zrealizowania co najmniej czterech zadań z każdego modułu projektowego. Szczegółowy wykaz lektur oraz zadań dołączono do regulaminu. Lektury mogą być czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów.

      Jesteśmy w trakcie realizacji I modułu. Zamieszczone niżej zdjęcia przedstawiają zadania już przez nas zrealizowane. O realizacji kolejnych będziemy na bieżąco informowali.

      Elżbieta Jasińska

      Jolanta Domańska

       

     • Dzień Edukacji Narodowej

     • 14 października był wyjątkowym dniem w naszej szkole. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami zebrali się na uroczystym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor Ewa Łozdowska złożyła życzenia i podziękowania wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za ich wysiłek włożony w wychowywanie i nauczanie młodego pokolenia. Na apelu obecny był sołtys Niechorza, pan Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk i również on przekazał swoje życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Także Samorząd Uczniowski w imieniu wszystkich uczniów wyraził swoją wdzięczność za codzienną pracę nauczycieli i pracowników szkoły, składając życzenia i obdarowując wszystkich ananasem.

      Tego dnia mieliśmy jednak jeszcze jeden powód do świętowania. Nasi pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do braci uczniowskiej i jak tradycja nakazuje, zostali pasowani przez Panią Dyrektor na ucznia. Zanim to nastąpiło, ósemka naszych najmłodszych uczniów wyśpiewała nam piosenki i wyrecytowała wierszyki oraz przeszła pozytywnie test cytrynowy. W nagrodę otrzymali mnóstwo podarunków. Od dyrektora i wychowawcy dostali swój pierwszy dokument – legitymacje szkolne i dyplomy, od Samorządu Uczniowskiego okładki na legitymacje. Rada sołecka z Niechorza przekazała pierwszoklasistom pamiątkowe kubki i słodycze, a Rada Rodziców słowniki ortograficzne.  Starsi koledzy z klasy drugiej podarowali drobne pomoce szkolne. Spółka GAZ SYSTEM przekazała wyprawkę w postaci plecaków i piórników.

      Po uroczystym apelu wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły zostali zaproszeni przez uczniów i rodziców klasy pierwszej na słodki poczęstunek. W tej atmosferze mogliśmy wszyscy wspólnie świętować ten wyjątkowy dzień w życiu naszej szkoły.

     • Wyprawki dla pierwszoklasistów od GAZ - SYSTEM

     • Szanowni Państwo,

      Informujemy, że spółka GAZ-SYSTEM S.A. przekazała wyprawki szkolne dzieciom, które rozpoczną naukę w roku szkolnym 2019/2020. W ich skład wchodzą: plecak, piórnik oraz worek na obuwie.

      GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jest operatorem systemu przesyłowego gazu w Polsce oraz właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu i świadczy usługi przesyłu gazu poprzez własną sieć gazociągów wysokiego ciśnienia. Spółka zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, przyczyniając się także do rozwoju europejskiego rynku gazu.

     • Sprzątanie świata w Niechorzu

     • W dniu 24 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata. Każda klasa sprzątała inną część miejscowości. Od godziny 10 najmłodsi podopieczni naszej szkoły zaopatrzeni w rękawiczki i worki, zmotywowani wzniosłym celem przedsięwzięcia, wyruszli spod budynku szkoły i zajęli się sprzątaniem przydzielonego im terenu. Sprzątającym sprzyjały dobre warunki atmosferyczne, a dzięki zacięciu i aktywnej postawie większości udało się oczyścić okolicę. Akcja zakończyła się około godziny 13 z poczuciem satysfakcji z dobrze wykonanej pracy na rzecz środowiska przyrodniczego.

      Tomasz Jankowski

      Antoni Garwoliński 

      Klasa VIII

     • Sprzątanie plaży w ramach projektu "Baltic Pipe"

     • W sobotnie południe zebraliśmy się w konkretnym celu- posprzątać naszą plaże. Razem przemierzyliśmy 6km naszego wybrzeża. Pomimo silnego zachodniego wiatru uśmiechy nie znikały z naszych twarzy. Na miejscu czekał na nas namiot pełen konkursów i pomysłów ponownego wykorzystywania odpadów. Bardzo dziękujemy za pomoc w przywróceniu czystości naszego otoczenia.

      Katarzyna Chojaczyk

      Elżbieta Skukowska

      Damian Zieliński

      Piotr Kinka

       

       

       

     • Wyniki konkursu "Moja mleczna kraina"

     • We wrześniu w Barzkowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego pt. ,,Moja mleczna kraina" Laureatami konkursu ze  szkoły w Niechorzu zostali uczniowie klasy V Szymon Mruk i Wiktoria Aleńkuć. Celem konkursu było promowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci zasad prawidłowego żywienia. Zwycięzcom gratulujemy i zamieszczamy wyróżnione prace w konkursie. 

       

      Tatiana Sztukin

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     •                 2 września 2019 roku, odświętnie ubrani i z uśmiechem na twarzy, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu rozpoczęli kolejny rok szkolny. Spotkanie ze szkołą poprzedziła Msza Św. w intencji dzieci,  ich rodziców i pracowników szkoły, w kościele parafialnym.

      Na inauguracji nowego roku szkolnego 2019/2020 obecni byli oprócz uczniów, grona pedagogicznego i dyrekcji szkoły, rodzice i zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Zosia Zelwak. Po komendzie „Baczność!” został wprowadzony sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły – Ewa Łozdowska, która powitała wszystkich bardzo serdecznie, przedstawiła grono pedagogiczne, wychowawców klas  i życzyła wszystkim sukcesów w nowym roku. Szczególne słowa skierowała do uczniów klasy pierwszej i ich rodziców. Pierwszoklasiści otrzymali od wychowawczyni Jolanty Domańskiej upominki – pamiątkową  teczkę na swoje pierwsze świadectwo. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego powitali młodszych kolegów tradycyjnym „rożkiem obfitości”.

      Po części oficjalnej klasy udały się na spotkania z wychowawcami.

      Jolanta Domańska

     • Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

     • Aż trzydzieścioro uczniów klas IV - VIII, uzyskało średnią ocen co najmniej 4,75 i otrzymało świadectwo z biało - czerwonym paskiem.

      Są to:

      z kl. IV

      1. Małgorzata Hawryluk,

      2. Maja Talaczek,

      3. Zuzanna Matuszak,

      4. Maja Marcinkowska,

      5. Paulina Chłopek,

      6. Antoni tarczewski,

      7. Wiktoria Aleńkuć,

      8. Szymon Mruk,

      9. Marcelina Słota,

      10. Roch Jankowski,

      z kl. V

      1. Hanna Stobiecka,

      2. Oliwia Zelwak,

      3. Igor Wiśniewski,

      4. Weronika Krompiewska,

      5. Matylda Bocian,

      6. Nikodem Dajczak,

      z kl. VI

      1. Zofia Zelwak,

      2. Kacper Majkut,

      3. Amelia Żebrowska,

      4. Barbara Jankowska,

      5. Julia Michowska,

      6. Karol Kleban,

      7. Aleksandra Klukowska,

      8. Emilia Chojaczyk,

      z kl. VII

      1. Antoni Garwoliński,

      2. Tomasz Jankowski,

      3. Anna Grzeszczak,

      4. Zuzanna Żoła,

      z kl. VIII

      1. Marta Oświęcimska,

      2. Emilia Chłopek.


      Za wyniki w nauce stypendia otrzymali:

      1. Maja Marcinkowska,

      2. Maja Talaczek,

      3. Zuzanna Matuszak,

      4. Hanna Stobiecka,

      5. Igor Wiśniewski,

      6. Kacper Majkut,

      7. Zofia Zelwak,

      8. Julia Michowska,

      9. Barbara Jankowska,

      10. Amelia Żebrowska,

      11. Antoni Garwoliński,

      12. Tomasz Jankowski

      13. Marta Oświęcimska.

      Za osiągnięcia sportowe stypendia otrzymali:

      1. Igor Wiśniewski,

      2. Bartosz Maślona,

      3. Wiktor Chojaczyk,

      4. Dominik Wąsikowski,

      5. Dominika Dziuba,

      6. Tomasz Jankowski,

      7. Szymon Kaczyński.

      Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • Egzamin na kartę rowerową klasy czwartej

     • 12 czerwca na szkolnym boisku miał miejsce wyjątkowy egzamin – uczniowie klasy IV, którzy ukończyli 10. lat stanęli przed dużym wyzwaniem i podjęli próbę zdobycia swojego pierwszego „prawa jazdy” . Egzamin na kartę rowerową przeprowadził uprawniony policjant,  poprzedzony był testem przeprowadzonym na lekcjach techniki przez nauczyciela. Zdający musieli sprawnie pokonać tor jazdy sprawdzający technikę jazdy, umiejętność poruszania się w różnych sytuacjach oraz znajomość znaków i przepisów drogowych. Wszyscy podejmujący tę próbę zdali egzamin z sukcesem. Na koniec egzaminu policjant zwrócił uczniom szczególną uwagę na obowiązkowe wyposażenie roweru – lampy, sygnał dźwiękowy, sprawny hamulec i przypomniał o konieczności używania kasku. Pamiętamy też o ostrożnym poruszaniu się po drogach i zasadzie ograniczonego zaufania. Drodzy rowerzyści, życzę wam przyjemności i bezpiecznego poruszania się na drogach.

      Jacek Kabala

     • W Krakowie i w Wieliczce

     •          Dawna stolica Polski to jednak jedno z najpiękniejszych i tajemniczych miast świata. Kręte uliczki, tajemnicze zaułki wypełnione ludźmi mówiącymi różnymi językami. Włosi, Francuzi, Brytyjczycy czy turyści z dalekiej Azji podziwiali razem z nami urok Krakowa i odczuwali tajemnicę krakowskich murów, wspaniale wyposażonych przez wieki kościołów, kamienic. Gwar ulic, nawet śpiewy dobiegające z kawiarnianych ogródków mieszały się z hałasem wielkiego miasta.

               W tej niepowtarzalnej atmosferze po krakowskich ulicach w nieprawdopodobnym upale wędrowała grupa uczennic i uczniów z niechorskiej Szkoły Podstawowej pod opieką trójki opiekunów. Odkrywaliśmy tajemnice kościołów, eksponatów ukrytych za murami muzeów i wielickich, słonych podziemi.

               Chociaż podróż do Krakowa to około dwanaście godzin podróży pociągiem, to gdy minie zmęczenie i … upały jesteśmy gotowi wracać do grodu Kraka.

       

                                                                                                                                                           Marek Sobkowiak

     • Wizyta wolontariuszy w Domu Dziecka w Gryficach

     • Przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu z klasy IV Maja Marcinkowska i Zuzanna Matuszak odwiedzili dzieci z Domu Dziecka w Gryficach. Przez cały miesiąc maj trwała w naszej szkole zbiórka potrzebnych rzeczy dla najmłodszych. Zebraliśmy rowery, rolki, kaski rowerowe, hulajnogi również - pieniądze 400 zł które zostały przeznaczone na lody w „Malinowym Raju” z okazji Dnia Dziecka. Wyjazd ten pomógł wolontariuszom uświadomić sobie po raz kolejny, że niewielki gest może wywołać uśmiech na twarzy dzieci, co jest najpiękniejszą możliwą zapłatą za  trud włożony w przygotowanie tej wizyty.

      Damian Zieliński

     • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     • W naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia.

      Agnieszka Sołowij - Kleban

     • Szaleńcza zabawa w Majalandzie

     • W miniony wtorek uczniowie klasy I i III wraz z rodzicami i wychowawczyniami odwiedzili jeden z największych parków rozrywki w Polsce – MAJALAND. Bohaterami parku są trzy bajkowe postacie: Pszczółka Maja, którą wszyscy znamy i kochamy, mały Wiking-Wiki oraz Heidi, dziewczynka ze szwajcarskich Alp.

      Moc atrakcji, które czekały na nas na miejscu, zrekompensowało nieco dłuższą podróż. Niesamowitą przygodę rozpoczęliśmy od Karuzeli Motyli, nawiązującej do klasycznych karuzel łańcuchowych. Jednak prawdziwą przygodę ,z dużą dozą adrenaliny przeżyliśmy w czasie przejażdżki Rollercoasterem Wikingów, mijając ostre skały i odkrywając wnętrze mrocznej jaskini. Wszystko to ,oczywiście ,z oszałamiającą prędkością. Prawdziwe emocje zagwarantowała nam też wieża swobodnego opadania. A podczas rejsu Wielkim Drakkarem przyszło nam zmierzyć się z olbrzymimi falami. Nawet mniej odważni uczestnicy wycieczki zdecydowali się na ściganie z przyjaciółmi na najdłuższej zjeżdżalni.

      W celu złapania oddechu i uspokojenia organizmu przesiedliśmy się na plecy skaczących żabek i Świerszcza Filipa. Podróżując Karuzelą Kwiatów zaskoczyła nas tryskająca z nich woda. Było to niespodziewane, ale przyjemnie ochłodziło rozgrzane ciała. Potrafiliśmy również połączyć szaleńczą zabawę z nauką. W miasteczku samochodowym zapoznaliśmy się w bardzo przyjemny sposób z zasadami ruchu drogowego i przekonaliśmy, że wielu z nas ma zadatki na świetnego kierowcą.

      Pobyt w parku wymagał od nas niesamowitej aktywności fizycznej. Nie sprzyjała temu wysoka temperatura. Jednak opuszczając centrum rozrywki zastanawialiśmy się, kiedy ponownie będziemy mogli tu przyjechać.

      Jolanta Domańska

      Elżbieta Jasińska

     • Noc w szkole

     • Jak można spędzić Dzień Dziecka? A no można go spędzić w szkole, w gronie swoich najbliższych kolegów i koleżanek. Z 31 maja na 1 czerwca odbyła się kolejna NOC W SZKOLE. Były kiełbaski z grilla, pizza i szaleństwo do białego rana.

      Wszystkim dzieciom, tym dużym i tym małym składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka.

      Agnieszka Sołowij - Kleban

      Katarzyna Chojaczyk

     • Gra terenowa

     • Klasa druga uczestniczyła w zorganizowanej ,, Grze terenowej " w trakcie której odbył się ,, Wielki test wiedzy drugoklasisty". Klasa podzielona była na dwie grupy. Każda drużyna pracowała z mapą szukając miejsc gdzie były ukryte koperty z zadaniami do wykonania i odpowiadała na pytania dotyczące ortografii, matematyki, przyrody. Na koniec spotkaliśmy się na posiłku regeneracyjnym zorganizowanym przez rodziców.

      Agnieszka Sołowij - Kleban

     • Pożegnanie Pana Tomasza Heppnera

     • "Tak niedawno żeśmy się poznali, a już pożegnania nadszedł czas"...Dziś spotkaliśmy się na krótkim apelu żeby podziękować za półtoraroczną pracę panu Tomaszowi Heppnerowi życząc sukcesów w nowym miejscu pracy.