• Rok szkolny 2018-2019

    •  

     11:00 – 11:45

     12:05 – 12:50

     13:05 – 13:50

     14:00 – 14:45

     14:55 – 15:40

     Poniedziałek

      

     zajęcia rozwijające zainteresowania kl.  III

      

     zajęcia rozwijające zainteresowania kl.  I

     zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. VI (co  2 tygodnie)

      

     zajęcia wyrównawcze dla kl.  III

      

     kółko szachowe

      

     zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego kl. VIII

      

     Wtorek

      

     zajęcia rozwijające zainteresowania kl. II

      

      

     zajęcia wyrównawcze dla kl. II

      

      

     zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. V(co  2 tygodnie)

      

      

     integracja sensoryczna

      

     integracja sensoryczna

      

     zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego
     kl. IV – VIII

     zajęcia wyrównawcze z matematyki kl.IV

      

     zajęcia dodatkowe z j. polskiego kl. VIII

      

     sks

      

     zajęcia dodatkowe z j. angielskiego
     kl.  IV - VIII

     Środa

      

      

     zajęcia rozwijające zainteresowania kl.  III

      

     zajęcia wyrównawcze dla kl. I

      

     integracja sensoryczna

      

     chór

      

      

     kółko szachowe

      

     Czwartek

      

      

      

     zajęcia rozwijające zainteresowania kl.  III

      

     integracja sensoryczna

      

     zajęcia dodatkowe z matematyki kl. VIII

      

     kołoprzyrodniczo – biologiczne kl. VII

      

     zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki kl. VII

      

     zajęcia wyrównawcze przyrodniczo – biologiczne kl.  IV – VIII (co 2 tygodnie)

      

     sks