• Czym jest Integracja Sensoryczna i dlaczego w Szkole Podstawowej w Niechorzu powstał kącik SI?

    •  

     Wszystkie informacje odbierane ze świata docierają do nas przez zmysły. Zwykle nie jesteśmy świadomi zachodzących procesów, gdyż odbywają się one w środkowym układzie nerwowym. Wszyscy jesteśmy świadomi występowania i działania zmysłu smaku, węchu, wzroku oraz słuchu. Jednak większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że nasz układ nerwowy odbiera i rejestruje informacje płynące z dotyku, ruchu, siły grawitacji oraz pozycji ciała. Wszystkie te zmysły posiadają receptory odbierające bodźce i przekazujące je do mózgu. 
     Mimo, że zmysł dotyku, ruchu oraz pozycji ciała są nam mniej znane, mają kluczowe znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Na przykład dotyk umożliwia nam znalezienie klucza w kieszeni bez zaglądania do niej. 
     Układ przedsionkowy reaguje na ruchy ciała w przestrzeni oraz zmianę pozycji głowy. To z kolei automatycznie koordynuje ruchy oczu, głowy i ciała. Jeżeli zmysł przedsionkowy nie będzie funkcjonował prawidłowo to np. uczeń nie będzie w stanie patrzeć na tablicę a następnie do zeszytu bez gubienia miejsca zapisywania. Utrudnione znacznie będzie omijanie przeszkód, bez wpadania na nie lub udział w grach zespołowych. Ten sam zmysł przedsionkowy odpowiada za utrzymanie napięcia mięśniowego, skoordynowania ruchów obydwu stron ciała oraz utrzymania prosto głowy przeciwko sile grawitacji. 
     Ściśle związany ze zmysłem przedsionkowym jest zmysł czucia proprioceptywnego, dzięki któremu mamy świadomość pozycji ciała. To dzięki propriocepcji można wykonywać precyzyjne ruchy rąk lub nóg bez konieczności ciągłego ich obserwowania. Prawidłowo funkcjonujące czucie proprioceptywne powoduje, że pozycja naszego ciała jest automatycznie dostosowywana i chroni przed spadnięciem z krzesła. Czucie to umożliwia również precyzyjną manipulację takimi przedmiotami jak: długopis, guzik, łyżka, grzebień itp. Zmysł dotyku, zmysł przedsionkowy oraz propriocepcja zaczynają funkcjonować na bardzo wczesnym etapie życia, już podczas życia płodowego. Działanie tych podstawowych zmysłów jest ze sobą ściśle powiązane. To wzajemne na siebie oddziaływanie różnych zmysłów jest złożone i niezbędne do prawidłowej interpretacji sytuacji i wykonania odpowiedniej reakcji. Ten proces celowej organizacji zmysłów nasi nazwę INTEGRACJI SENSORYCZNEJ. 
     Integracja sensoryczna nie tylko umożliwia nam odpowiednie zareagowanie na odbierane wrażenia sensoryczne ale również kieruje naszymi reakcjami na otoczenie. Na przykład, planowanie ruchu jest ważną umiejętnością, która zależy od efektywnego procesu integracji sensorycznej. Planowanie nowych aktywności jest możliwe dzięki zdobytym wcześniej doświadczeniom oraz towarzyszącym im wrażeniom sensorycznym. Przy prawidłowym planowaniu ruchu jesteśmy w stanie poradzić sobie z nowym zadaniem organizując nową aktywność. Na przykład, dziecko potrafi wejść i zejść z nowego typu rowerka bez pomocy i podpowiedzi. W przypadku większości dzieci proces integracji sensorycznej rozwija się w sposób naturalny w wyniku typowych aktywności dla wieku dziecięcego. Planowanie ruchu jest naturalnym efektem tego procesu, podobnie jak umiejętność wykonywania reakcji adaptacyjnych na bodźce sensoryczne. Niestety u niektórych dzieci integracja sensoryczna nie rozwija się w wystarczającym stopniu. W takich przypadkach mogą pojawić się problemy w nauce, rozwoju lub problemy z zachowaniem, dlatego powstał pomysł stworzenia dzieciom naszej szkoły kącika do integracji sensorycznej.