• Nauczyciele

    •  

     Ewa Łozdowska  - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

     Elżbieta Jasińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III 

     Agnieszka Sołowij – Kleban – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I 

     Jolanta Domańska –  logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II 

     Tomasz Heppner – nauczyciel języka niemieckiego , wychowawca kl IV 

     Violetta Michowska – nauczyciel matematyki, informatyki, wychowawca klasy V 

     Małgorzata Pawłowska – nauczyciel przyrody, biologii, wychowawca klasy VI,  

     Edyta Skraburska – nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl VII 

     Piotr Kinka – nauczyciel wychowania fizycznego 

     Karina Romul – Kopeć – nauczyciel języka angielskiego  

     Marzenna Trzeciak - Tomczyk – nauczyciel plastyki 

     Jacek Kabala – nauczyciel muzyki, techniki, doradztwa zawodowego 

     Damian Zieliński – nauczyciel religii, historii, informatyki, 

     Marek Sobkowiak – nauczyciel historii, geografii 

     Dariusz Solarski – nauczyciel fizyki 

     Marta Lenkiewicz – nauczyciel chemii, wychowania do życia w rodzinie 

     Joanna Żoła – nauczyciel języka angielskiego 

     Zofia Lebioda – nauczyciel wychowania przedszkolnego (grupa 6-latków) 

     Aneta Chłopek - nauczyciel wychowania przedszkolnego (grupa 5-latków) 

     Patrycja Krzewicka – nauczyciel wychowania przedszkolnego (grupa 5 oraz 6-latków), pedagog szkolny 

     Beata Łukomska - nauczyciel zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

     PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

     Zofia Kwiatkowska 

     Bogusława Studniak 

     Piotr Nowy 

     Grażyna Barańska 

     Anna Dobraszak 

     Małgorzata Konieczka 

     Sylwia Kochanowska 

     Marek Sztukin