Deklaracja dostępności

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niechorzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zspniechorze.edupage.org.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 • Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego 

 • Nie jest stosowany znacznik lang (z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie)  

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych 

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostepności 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Data publikacji strony internetowej: 2014.09.01

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niechorzu. 

Ustawienia na stronie:

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. W celu powiększenia tekstu należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok
TAB - przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
CTRL + F – przejście do wyszukiwarki

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu
  ul. Szczecińska 6
  72 - 350 Niechorze
 • 91 38 63 427
  515 304 379

Galeria zdjęć