• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

        • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

          Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niechorzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zspniechorze.edupage.org.