• Rok szkolny 2018/2019

        •       Nasi absolwenci z roku szkolnego 2018/2019 kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych. Poniżej prezentujemy diagram, który przedstawia rozkład procentowy ich udziału w poszczególnych  typach szkół.